Als senior veilig op de weg

In de regio Amsterdam en omstreken kunt u voor uw rijbewijskeuring terecht Amsterdam Centrum  020-6248353       Het Claverhuis

Amsterdam Noord       020-4940229      Gezondheidscentrum  Waterlandplein 

Amsterdam Osdorp     020-5186518      De Schutse  i.pv Maarten Lutherhuis.

                                                                   Na 18.30 uur bellen.

Landsmeer                   020-4821582      Het Dorpshuis .Na 18.00 uur bellen. 

 

Deze keuringen worden door keuringsartsen met veel ervaring op dit gebied gedaan.

U treft hieronder ook tips aan ,waar u in het keuringstraject op moet letten ,om de keuring zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Onder aan deze site treft u aan wanneer de keuringen zijn en op welke adressen.

De leeftijdsgrens voor rijbewijskeuring B/E is 75 jaar. Deze leeftijd geldt alleen  voor mensen ,die geen ziektes hebben die voor het CBR belangrijk zijn. Als de keurling 1 of meerdere vragen in de eigen verklaring met `ja` heeft ingevuld ,dan vindt het CBR dat betrokkene toch gekeurd moet worden onder de 75 jaar. Dit geldt ook als u tussentijds een ziekte krijgt, waarvan u zelf al vermoedt dat dit de rijvaardigheid beïnvloedt.  Mensen, die om medische reden periodiek gekeurd moeten worden voor het verlengen van hun rijbewijs kunnen ongeacht hun leeftijd, terecht op de genoemde locaties.

Prijs voor de rijbewijskeuring in Amsterdam en Landsmeer is 37,50 euro . 

De leeftijdsgrens voor Groot Rijbewijs is 75 jaar geworden. Prijs is 45 euro.

Mensen ,jonger dan 75 jaar,kunnen  NIET voor hun groot rijbewijs hier terecht, maar moeten de keuring bij een Arbodienst laten doen.

Wat moet u regelen voor de rijbewijskeuring:

1-Een eigenverklaring kopen bij burgerzaken op het gemeentehuis. Hiervan de voorzijde invullen.De achterzijde wordt door de keuringsarts ingevuld.

2-Recent overzicht van medicijnen meenemen, te verkrijgen bij uw apotheek. 3-Urinepotje meenemen, hoeft niet nuchter te zijn.Urinecontainertje is bij huisarts of apotheek te koop.

4-Bril voor in de auto meenemen. Als uw ogen en of bril langere tijd niet zijn gecontroleerd is het verstandig om deze voor de keuring bij een opticien of oogarts te laten  nakijken. Wanneer u met contactlenzen rijdt moet u de gegevens van uw lenzen meenemen naar de keuring.

5-Uw huidig rijbewijs meenemen.

6-Liefst gepast geld meenemen.

N.B. Het is handig om voor de keuring, bij uw ziektekostenverzekering navraag te doen of u de keuring vergoed krijgt. Denkt U er dan om ,dat u tijdens de keuring direct een kwitantie vraagt. De kwitanties worden n.l niet achteraf nog nagestuurd.

De rijbewijskeuring met uw keuringsarts ziet er als volgt uit.

De arts kijkt tijdens de rijbewijskeuring naar uw lichamelijke en geestelijke conditie. De arts doet de volgende onderzoeken bij u.

1-Anamnese, het gesprek met de arts over uw gezondheid. Ook wordt u gevraagd naar het aantal kilometers dat u rijdt per jaar, of u binnen de stad of ook daarbuiten rijdt.

2-Bloeddrukmeting

3-Oogonderzoek ,gezichtsscherpte en gezichtveld.

4-Urineonderzoek op suiker, de glucosetest.

5-Lichamelijk onderzoek bij medische problemen aan armen, benen nek of rug.

Na de rijbewijskeuring wordt de volgende procedure door het CBR gevolgd. De keuringsarts heeft na de rijbewijskeuring de eigen verklaring ingevuld ,die u vervolgens zelf opstuurt naar het CBR, Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen. Het CBR beoordeelt de informatie en beslist of u geschikt bent. Dit doet dus niet de keuringsarts!!! Bij bepaalde medische aandoeningen heeft het CBR soms eerst nog aanvullende informatie nodig. Deze informatie kan achteraf alsnog aan de keuringsarts gevraagd worden . Het kan zijn dat u nog verder verwezen wordt naar een specialist. Ook kan het voorkomen dat het CBR u nog eerst een rijtest wil laten doen. Het CBR geeft aan ongeveer 3 maanden nodig te kunnen hebben om een verklaring van  geschiktheid voor uw rijbewijs af te geven. Als u deze geschiktheid eenmaal ontvangen heeft dan kunt u uw rijbewijs bij de gemeente laten verlengen. Hiervoor dient u 3 zaken mee te nemen. 1-Een recente pasfoto, die voldoet aan de norm. 2-Uw oude rijbewijs. 3-De verklaring van geschiktheid. Na uw aanvraag op het gemeentehuis gedaan te hebben ,kunt u ongeveer een week later uw nieuwe rijbewijs ophalen.

Waar kunt u een afspraak maken?

Keuringslocaties:

 Amsterdam Centrum                                   tel:020-6248353 

t`Claverhuis.  Elandsgracht 70 1016 TX Amsterdam

De keuring is 2  keer per maand(maandags) op de tweede en vierde maandag van de maand

———————————————————————————————— Amsterdam Noord                                        tel:020-4940229

Gezondheidscentrum Waterlandplein. Beverwijkstraat 9c (boven de apotheek),1024 VR, Amsterdam

De keuring is 1 keer per maand(woensdags).Twee  weken later kunt u onder dezelfde voorwaarden in Landsmeer gekeurd worden.

—————————————————————————————————

Amsterdam Osdorp                                      tel:020-5186518  Na 18.30 bellen

Amsta    De Schutse . Comeniusstraat 20,1065 BH Amsterdam

De keuring is 1 keer per maand(vrijdags)

————————————————————————————————-

Landsmeer                                                    tel:020-4821582  Na 18.00 uur 

                                                                        bellen.          

Dorpshuis .Calkoenstraat 27,1121 XA Landsmeer

De keuring is 1 keer per maand(woensdags).Twee weken later kunt u in Noord gekeurd worden.

——————————————————————————————————