Als senior veilig op de weg

U wordt nog steeds verzocht om bij corona klachten – verkoudheid, benauwdheid, hoesten en koorts – niet naar de keuring te komen en af te bellen.

In de regio Amsterdam kunt u voor uw rijbewijskeuring terecht in het Centrum .

Amsterdam Centrum  020-6248353     

Het Claverhuis ,Elandsgracht 70,1016TX A`dam.

Op maandagmiddag (2 keer per maand)

      

Deze keuringen worden door een keuringsarts met veel ervaring  verricht. De keuring kan meestal digitaal gedaan worden.

U treft hieronder een aantal adviezen aan, waarmee u het keuringstraject  zo voorspoedig mogelijk kan laten verlopen.

Onderaan deze site ziet u wanneer de keuringen  op bovengenoemde locatie is.

De leeftijdsgrens voor verplichte rijbewijskeuring B/E is 75 jaar. Het is verstandig ruim een half jaar voor U 75 jaar wordt met de keuring te beginnen.

Prijs voor de rijbewijskeuring van 75 jarigen en ouder is 60 euro .

(Mocht u van het CBR meer dan 1 keuringsverslag ontvangen hebben, vanwege gezondheidsaandoeningen, dan komt er een meerprijs van 20 euro per keuringsverslag bij.)

Wat moet u regelen voordat u de rijbewijskeuring aanvraagt:

Een Gezondheidsverklaring kopen bij het gemeentehuis of deze verklaring digitaal aanvragen bij het CBR. Deze verklaring moet u eerst zelf invullen en naar  het CBR door sturen.

U krijgt daarna 1 of meerdere keuringsverslagen teruggestuurd, afhankelijk van uw gezondheid .

Hierop vindt u een ZD code ,die belangrijk is om naar de keuring mee te nemen .ZD code staat voor ZorgDomein. 

U kunt nu een afspraak voor de rijbewijskeuring maken.

Wat neemt u mee naar de keuring

1-Keuringsverslag(en),waarop uw ZD code staat.

2-Recent overzicht van uw medicijnen , te verkrijgen bij uw apotheek.

3-Urine potje gevuld met uw  ochtend urine.

4-Bril voor in de auto . Als uw ogen en of bril langere tijd niet zijn gecontroleerd is het verstandig om deze voor de keuring bij een opticien of uw oogarts te laten  nakijken.

Wanneer u met contactlenzen rijdt moet u de gegevens/sterkte van uw lenzen meenemen naar de keuring.

5-Uw huidig rijbewijs.

6-U kunt alleen pinnen.

7-s.v.p Bij verhindering graag minstens 1 dag van tevoren afbellen.

N.B. Het is handig om voor de keuring, bij uw ziektekostenverzekering navraag te doen of u de keuring vergoed krijgt, dan krijgt u ter plekke een keuringskwitantie mee.

De rijbewijskeuring met uw keuringsarts ziet er als volgt uit.

De arts kijkt tijdens de rijbewijskeuring naar uw lichamelijke en geestelijke conditie. De arts doet de volgende onderzoeken bij u.

1-Anamnese, het gesprek met de arts over uw gezondheid. Ook wordt u gevraagd naar het aantal kilometers dat u rijdt per jaar, of u binnen de stad of ook daarbuiten rijdt.

2-Bloeddrukmeting

3-Oogonderzoek ,gezichtsscherpte en gezichtsveld.

4-Urineonderzoek op suiker, de glucosetest.

5-Lichamelijk onderzoek bij medische problemen aan armen, benen nek of rug.

Na de rijbewijskeuring wordt de volgende procedure door het CBR gevolgd.

De keuringsarts heeft na de rijbewijskeuring het keuringsverslag  digitaal ingevuld en naar het CBR verstuurd.

Het CBR beoordeelt uw dossier en beslist of er nog meer informatie nodig is voordat u wel of niet geschikt verklaard wordt voor een nieuw rijbewijs.

N.B  Het CBR bepaalt dus of U goed gekeurd wordt, dat is niet aan de keuringsarts !

1-Bij bepaalde medische aandoeningen wil het CBR soms eerst nog aanvullende informatie inwinnen. Deze informatie kan soms achteraf alsnog aan de keuringsarts gevraagd worden .

2-Het kan ook zijn dat u nog verder verwezen wordt naar een specialist.

3-Ook kan het voorkomen dat het CBR het nodig vindt om u een rij-test te laten doen. Meestal kunt u dit in uw eigen auto doen.

Het CBR geeft soms aan, langere tijd nodig te hebben om een verklaring van  geschiktheid voor uw rijbewijs af te geven.

Wanneer u uw rijgeschiktheidsverklaring eenmaal ontvangen heeft, kunt u uw rijbewijs bij de Gemeente/Stadhuis laten verlengen.

Hiervoor dient u 3 zaken mee te nemen.

1-Een recente pasfoto, die voldoet aan de norm, d. w. z. zonder bril.

2-Uw oude rijbewijs als legitimatie.

3-De verklaring van geschiktheid van het CBR.

Na uw aanvraag op het gemeentehuis gedaan te hebben ,kunt u ongeveer een week later uw nieuwe rijbewijs ophalen.