Als senior veilig op de weg

In de regio Amsterdam en omstreken kunt u voor uw rijbewijskeuring terecht

Amsterdam Centrum  020-6248353       Het Claverhuis

Amsterdam Noord       020-4940229      Gezondheidscentrum  Waterlandplein                                                                                                                                                                                                       

Amsterdam Osdorp     020-5186518      De Schutse  

                                                                  s.v.p bellen na 18.30 uur.

 

Deze keuringen worden door keuringsartsen met veel ervaring op dit gebied gedaan.

U treft hieronder een aantal adviezen aan,waarmee u het keuringstraject  zo voorspoedig mogelijk kan laten verlopen.

Onder aan deze site treft u aan wanneer de keuringen zijn en op welke adressen.

De leeftijdsgrens voor rijbewijskeuring B/E is 75 jaar. Deze leeftijd geldt alleen  voor mensen ,die geen ziektes hebben die voor het CBR belangrijk zijn. Als de keurling 1 of meerdere vragen in de eigen verklaring met `ja` heeft ingevuld ,dan vindt het CBR dat betrokkene toch gekeurd moet worden ook onder de 75 jaar. Dit geldt ook als u tussentijds een ziekte krijgt, waarvan u zelf al vermoedt dat dit de rijvaardigheid beïnvloedt.  Mensen, die om medische reden periodiek gekeurd moeten worden voor het verlengen van hun rijbewijs kunnen ongeacht hun leeftijd, terecht op de genoemde locaties.Dit geldt voor de gewone rijbewijzen B/E

Voor Groot Rijbewijs C/D/E kan men hier alleen maar terecht vanaf 75 jaar.Jongere mensen moet zich voor Groot Rijbewijs melden bij een Arbodienst.

Prijs voor de rijbewijskeuring in Amsterdam is 45 euro inclusief btw. 

Prijs voor Groot Rijbewijs is 50 euro inclusief btw. ( alleen 75 + )

Wat moet u regelen voor de rijbewijskeuring:

1-Een eigen verklaring kopen bij burgerzaken op het gemeentehuis.

LET OP:Er zijn op dit moment 2 soorten eigen verklaringen in om loop.(A en B)

A- De oude Eigen Verklaring met de blauwe en roze envelop,deze is nog hetzelfde.Hiervan moet u zelf de voorzijde voor de keuring invullen.De achterzijde wordt door de keuringsarts op de keuring  ingevuld.

B-Er is sinds kort ook een vernieuwde Gezondheidsverklaring Rijbewijs 75 + een witte envelop verkrijgbaar bij de gemeente.

Hiervan moet u zelf de voor en achterzijde invullen en deze eerst naar het CBR opsturen.U krijgt dan van het CBR een keuringsverslag Keuring voor rijbewijs 75+ teruggestuurd.Met dit formulier komt u pas naar de keuring.

Wat neemt u nog meer mee naar de keuring

behalve de Eigen Verklaring (A) of Keuring voor rijbewijs 75+(B)

2-Recent overzicht van medicijnen , te verkrijgen bij uw apotheek.

3-Urine potje gevuld met uw  ochtend urine.

4-Bril voor in de auto . Als uw ogen en of bril langere tijd niet zijn gecontroleerd is het verstandig om deze voor de keuring bij een opticien of oogarts te laten  nakijken.

Wanneer u met contactlenzen rijdt moet u de gegevens/sterkte van uw lenzen meenemen naar de keuring.

5-Uw huidig rijbewijs.

6-U kunt pinnen of met gepast geld betalen .

N.B. Het is handig om voor de keuring, bij uw ziektekostenverzekering navraag te doen of u de keuring vergoed krijgt. Denkt U er dan om ,dat u tijdens de keuring direct een kwitantie vraagt. De kwitanties worden niet achteraf nog nagestuurd.

De rijbewijskeuring met uw keuringsarts ziet er als volgt uit.

De arts kijkt tijdens de rijbewijskeuring naar uw lichamelijke en geestelijke conditie. De arts doet de volgende onderzoeken bij u.

1-Anamnese, het gesprek met de arts over uw gezondheid. Ook wordt u gevraagd naar het aantal kilometers dat u rijdt per jaar, of u binnen de stad of ook daarbuiten rijdt.

2-Bloeddrukmeting

3-Oogonderzoek ,gezichtsscherpte en gezichtsveld.

4-Urineonderzoek op suiker, de glucosetest.

5-Lichamelijk onderzoek bij medische problemen aan armen, benen nek of rug.

Na de rijbewijskeuring wordt de volgende procedure door het CBR gevolgd. De keuringsarts heeft na de rijbewijskeuring de eigen verklaring ingevuld ,die u vervolgens zelf opstuurt naar het CBR, Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen. Het CBR beoordeelt de informatie en beslist of u geschikt bent. Dit doet dus niet de keuringsarts!!! Bij bepaalde medische aandoeningen heeft het CBR soms eerst nog aanvullende informatie nodig. Deze informatie kan achteraf alsnog aan de keuringsarts gevraagd worden . Het kan zijn dat u nog verder verwezen wordt naar een specialist. Ook kan het voorkomen dat het CBR u nog eerst een rijtest wil laten doen. Het CBR geeft aan ongeveer 3-4 maanden nodig te kunnen hebben om een verklaring van  geschiktheid voor uw rijbewijs af te geven. Als u deze geschiktheid eenmaal ontvangen heeft dan kunt u uw rijbewijs bij de gemeente laten verlengen. Hiervoor dient u 3 zaken mee te nemen. 1-Een recente pasfoto, die voldoet aan de norm. 2-Uw oude rijbewijs. 3-De verklaring van geschiktheid. Na uw aanvraag op het gemeentehuis gedaan te hebben ,kunt u ongeveer een week later uw nieuwe rijbewijs ophalen.

Waar kunt u een afspraak maken?

Keuringslocaties:

 Amsterdam Centrum                                   tel:020-6248353 

Het Claverhuis.  Elandsgracht 70 1016 TX Amsterdam

De keuring is 1-2  keer per maand,meestal op maandagmiddag.

———————————————————————————————-

Amsterdam Noord                                            tel:020-4940229

Gezondheidscentrum Waterlandplein.

Beverwijkstraat 9c (boven de apotheek),1024 VR  Amsterdam

De keuring is 1 keer per maand op een vrijdag.

————————————————————————————————–

Amsterdam Osdorp                                      tel:020-5186518    

Amsta    De Schutse .

Comeniusstraat 20,1065 BH Amsterdam

De keuring is 1 keer per maand  op een vrijdag.

————————————————————————————————-